• DOLAR
  6,8149
  %-0,08
 • EURO
  7,5805
  %0,19
 • ALTIN
  380,84
  %0,43
 • BIST
  8,4997
  %0,85
BEYRUT UN TARİHÇESİ

BEYRUT UN TARİHÇESİ

BEYRUT UN TARİHÇESİ

Lübnan’ın başkenti 500.000 nüfuslu bir liman şehridir. Akdeniz’in doğu kıyısında, Lübnan Dağlarının batı eteğinde kurulmuş­tur. Beyrut limanı, bir burunla güneyden çevrilmiş bir koy içindedir. Beyrut ırmağı Şehrin yakınından denize dökülür. İklimi ya­zın çok sıcaktır.

Şam’ı Halep’e ve güneye bağlıyan demir­yollarının, kıyı boyunca otomobil yollarının yapılması, 1924’te Şam-Bağdat yolunun açıl­ması Beyrut şehrini çok genişletmiştir. Li­man, 1888-1894’te yapılmış, şehir 1895’te bir demiryolu ile Şam’a bağlanmıştır. Ula­şım yeterliği bakımından önemli bir ticaret merkezidir. Başlıca ihracatı ham ipek, zey­tinyağı, sabun, pamuk, meyva, susam, sün­ger, kuru üzümdür. İpek ve pamuk dokuma
ile altın ve gümüş eşya endüstrileri geliş­miştir.

Beyrut’ta 1863’te Amerikalılar tarafından, 1875’te de Fransız Cizvitler tarafından ku­rulmuş olan iki üniversite, çeşitli yüksek okullar, müzeler, rasathane, birçok cami ve kilise vardır. Büyük bir turizm merkezidir.

Tarihte Beyrut

Beyrut, eski bir Fenike şehri üzerine ku­rulmuş, bir süre Romalılar’ın idaresinde kal­mış, Arapİ3r’ın Suriye’yi almalarından sonra bir Arap şehri olmuştur. Islâm hâkimiyeti zamanında çok kalkınmış, o devrin en önem­li şehirlerinden olan Şam’ın iskelesi vazife­sini görmüştür. Haçlı Seferleri sırasında ba- zan Müslümanlar’ın, bazan Hıristiyanlar’ın eline geçtiğinden, fakir ve harap olmuş­tur. 1517’de Mısır-Suriye Türk Memlûk Im- paratorluğu’ndan Yavuz Sultan Selim tara­fından alınarak Türkiye’ye katılmıştır.

1830-31 yıllarında Kavalalı Mehmet Ali Pa­şa Beyrut’u zaptetmiş; oğlu İbrahim Paşa’nın Suriye harekâtı sırasında Türk, Ingiliz ve Avusturya Müttefik Devletleri donanmaları Beyrut’u bombardıman etmiştir. 1918’e ka­dar aynı adı taşıyan ve bugünkü Lübnan’ın en büyük bölümü ile Kuzey Filistin’i kaplı- yan bir Türk vilâyeti (umumî valiliği) idi.

 1. Dünya Savaşı sırasında Cemal Paşa ta­rafından imar edildi. 1918’de Fransızlar’ın eline geçen Beyrut 1920’de Fransız mandası altında Lübnan’ın, 1943’te de Lübnan Cum­huriyetimin başkenti oldu.

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM