2.DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA BARIŞI KORUMA ÇABALARI

Paylaş
 

2.DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA BARIŞI KORUMA ÇABALARI

1-Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.  2-NATO kuruldu.

3-Balkan Paktı kuruldu.                        4-Bağdat Paktı kuruldu.

 

A-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Teşkilatının Yapısı ve Özel­likleri:

1-Genel Kurul: Teşkilattaki devletlerin üyeleri bu kuruldadır.

2-Güvenlik Konseyi: 15 üyesi vardır. Bu üyeler­den ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya veto hakkına sahiptir.

3-Ekonomik ve Sosyal Konsey: Savaşlara sebep olabilecek sosyal ve ekonomik faktörleri ortadan kaldırmaya çalışır.

4-Vesayet Konseyi: Kendini yönetemeyecek devletleri idare etmek için kurulan bu birim günümüzde önemini kaybetmiştir.

5-Milletlerarası Adalet Divanı: BM’nin yargı organıdır.

6-Sekreterlik: Personelden oluşur.

NOT: Türkiye de BM’nin kurucularındandır.

B-NATO VE ÖZELLİKLERİ (North Atlantic Treaty Organization)

NATO =(Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı), 1945lerde Avrupa dengesinin bozulması ve SSCB’nin askerî gücüne karşı oluşturulan askeri savunma örgütü.

1-Brüksel merkez olmak üzere 1948’de kuruldu.

2-Uluslararası barışın korunması ve komünizme karşı koruma amaç idi.

3-ABD,Kanada,İngiltere,Fransa,Hollanda,Lüksemburg,Belçika,İtalya Danimarka,İzlanda,Nor­veç,Portekiz,Yunanistan,Alman,İspanya,Türkiye

Açıklama: Kore Savaşına asker göndermesi Tür­kiye’nin NATO’ya girmesinde etkili oldu. (1952)

C-VARŞOVA PAKTI

Rusya’nın öncülüğünde Avrupa’nın sosyalist ülkelerinin bir araya gelmesi ile kuruldu. Komünizmin önemini kaybetmesi ile dağıldı.

D-BALKAN PAKTI (1954)

Kuruluş Sebebi:

SSCB’nin Balkanlar’a yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:

  Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan

Açıklama: Yugoslavya’nın SSCB’ye yaklaşması ve Kıbrıs Meselesinden dolayı pakt kurulduğu yıl dağıldı.

E-BAĞDAT PAKTI (1955)

Kuruluş Sebebi:

SSCB’nin Orta Doğuya yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:

  Türkiye, Pakistan, İran ve Irak

1958’de Irak pakttan ayrılınca; paktı İngiltere dıştan desteklemeye başladı; ki paktın bu haline CENTO denilir.

http://bilelimmi.com/ii-dunya-savasinda-turkiyenin-tutumu/

http://bilelimmi.com/2-dunya-savasi-1939-1945/

Bu yazı 390 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler