19 Mayıs Töreni Konuşma Metni

Paylaş
 

19 Mayıs Töreni Konuşma Metni

Sayın Belediye Başkamın, sayın müdürüm,değeri i meslektaşlanm,kıymetli misafirler,sevgili öğrenciler:

Bugün.ulusal Kurtuluş Savaşının başladığı,Türk Milleti’nin varlığını sonsuza dek,hem de atalarımızın bin yılı aşkın bir süredir mübarek kanlarıyla suladığı bu güzel Anadolu topraklarında sürdüreceğinin başladığı günü,kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Batı dünyasının,yüzyıllarca süren,Türkleri Anadolu’dan atmak ve hatta tarihten silme mücadelesini gerçekleştirdiklerini sandıkları,Anadolu’yu Tiirklerin elinden aldıklanna inandıkları 1.Dünya Savaşı sonunda,Türk Milleti’ne Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalatmışlar ve güzel yurdumuzun her köşesini işgal etmeye başlamışlardı.Durum o kadar vahimdi ki;memleket dahilinde iktidara sahip olanlar dahil olmak üzere milletimizin büyük kısmı ümitsizliğe düşmüş artık yolun sonuna gelindiği ümitsizliğine kapılmıştı.M.Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ‘’…cebren ve hile ile aziz vatanın.bütün kaleleri zapt edilmiş,bütün tersanelerine girilmiş,bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgale uğramıştı’’.İşte böylesine kötü.böylesine ümitsiz,bövlesinc kara bulutların memleket üzerinde dolaştığı bir durumda;işgalci devletlerin muazzam donanması haliçte bütün haşmetiyle boy gösterdiği adeta bu defa işiniz bitti dediği bir aııda;Türk Milleti’nin bağrından güneş gibi doğan M.Kemal Atatürk müthiş inana .sarsılmaz karalı bğı ile o tarihi sözlerinden birini söylemiş”Geldikleri gibi giderler”demiştir.Hemen işe koyulmuş,hiç ümidini kesmediği, büyüklüğünden hiçbir zaman şüphe duymadığı Türk Milleti’ni uyandırmak.Teşkilatlandırmak ve işgalci Türk düşmanı devletlerin geldiklerinden çok daha kötü bir durumda bir daha düşmanca tavırlarla gelemeyecekleri şekilde geri göndermek için. 16 Mayıs ta Samsun’a hareket etmiştir. 19 Mayıs I919’da Samsun’a oradan I lavza,.Amasya .Erzurum ve Sivas’a gitmiş,Milletimizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için durmadan dinlenmeden, gecesini gündüzüne katarak çalışmıştır.TBMM’yi açarak egemenliği çok sevdiği Milletine vermiştir. 1.İnönü,2.İnönü,Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşlarında Anadolu’yu düşmanlara bir kez daha dar ederek emsallerini sadece Türk tarihinde gördüğümüz büyük zaferleri milletimize tekrar yaşatmıştır.Düşmanlar geldiklerinden çok daha elim bir vaziyette başları önünde gitmeye mecbur olmuşlardır.İşte Türk düşmanlan açtsından.sonun başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919’dur.Bu güıı;böyle bir günün bayramıdır.

Büyük önder Atatürk bu önemli günü: Türk Millcti’nin.ycdi düvele karşı varlığını.bağımsızlığını,Misak-ı Milli sınırları içersinde sonsuza dek sürdüreceğini haykırdığı günü. Türk gençli ne bayram olarak hediye etmiştir.Türk gençliği Atalarının hediyesine en az ataları kadar sahip çıkacak^ imdi ye kadar düşmana çiğnetmediği yurdunu kıyamete dek çiğnctmcycccktir. Bu bayramlarda sonsuza kadar büyük heyecanla .coşkuyla,daha iyi günlcrdc.daha iyi şartlarda kutlayacaktır.Bundan hiç kimsenin,ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın!…Hepimizin bayramı kutlu olsun!…

 

Bu yazı 129 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/