Berlin Anlaşması

Paylaş
 

Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya, İngiltere ,Avusturya, Almanya ,Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır 13 Temmuz 1878. Rusya İngiltere ile Avusturya’nın baskısı ve Almanya’nın araya girmesiyle Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilmesini kabul etmişti. Bu durumu görüşmek üzere Berlin’de bir kongre toplanmasına karar verildi .Osmanlı Devleti bu kongreye delege olarak müşrik Mehmet Ali Paşa, Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey ve Bayındırlık Bakanı Karatodori Paşa’yı gönderdi. Öteki devletler başbakan ve dış işleri bakanlığına delege olarak görevlendirmişlerdi. Kongreye Alman şans Şansölü Bismarck başkanlık etti .Bu kongre Osmanlı Devleti’nin durumunu düzeltmek için toplanmış değildi ,görüşmelerde daha çok Osmanlı ülkelerinin paylaşılmasında Avrupa devletlerinin çıkarlarını uzlaştırmaya Yeni Bir siyasal denge kurularak barış’ı sağlamaya önem verildi .Bu bakımdan Türk devletleri kongrede etkili olamadılar, bir ay süren görüşmelerden sonra Osmanlı Devleti için büyük bir yıkım olan Berlin Antlaşması metni kabul edildi. Buna göre Ayastefanos Antlaşması ile ortaya çıkan büyük Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı .

Bir bölgede Osmanlı egemenliği altında içişlerinde bağımsız bir Bulgaristan prensliği kuruldu. 2. Bölge olan Doğu Rumeli Osmanlı Devleti’ne bırakıldı burasını padişah tarafından atılan bir Hıristiyan vali yönetecekti. 3. Bölge Makedonya olup ıslahat yapılmak koşuluyla Osmanlı Devleti’ne kalacaktı. Sırbistan’a tam bağımsızlık tanındı Niş vilayeti verildi .Karadağ ve Romanya bağımsız bir devlet oldu halkın çoğu Romen olan Basarabia Rusya’ya bırakıldı .Buna karşılık Türklerin çoğunlukta olduğu Dobruca Romanya’ya verildi .Bosna ve Hersek Avusturya tarafından işgal edilecek fakat bu durum Osmanlı egemenliğinin buradan kalktığı anlamına gelmeyecektir. Kars Ardahan ve Batum Rusya’da kalacak Doğubeyazıt Osmanlı devletine geri verilecekti. Girit’te Balkanlardaki Osmanlı eyaletlerinde ve Ermenilerin bulundukları yerlerde ıslat yapılacaktı. Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı verecekti .Berlin Antlaşması ile Osmanlı ülkelerinin büyük bir bölümünü paylaşılmış geri kalanlarının paylaşılması içinde açık kapı bırakılmıştır.

Bu yazı 333 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/